ရခုိင္နယ္စပ္လုံျခဳံေရး လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းဖို႕ အေရးေပၚရန္ပုံေငြထဲကေန က်ပ္သန္း ၆ရာနီးပါး လုိအပ္ေနမႈ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖို႕  ျပည္ထဲေရးေျပာ

ေနျပည္ေတာ္၊ေမလ -၆- ၂၀၁၉

ဒီပ(ေနျပည္ေတာ္)

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသလုံျခဳံေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အေရးေပၚရန္ပုံေငြကေန ေငြက်ပ္ ၅၈၇ဒသမ၄၃၇သန္း လုိအပ္ေနမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖုိ႔ ေမလ(၆)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

“ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အမွတ္(၁)နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ရုံး ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္နယ္စပ္ေဒသ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး အေျခအေနအရ အမွတ္(၁)၊အမွတ္(၂) ၊ အမွတ္(၃)၊အမွတ္(၄) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈ တပ္ဖြဲ႕ခြဲမ်ား လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ့ နယ္ျခားေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ လူေနအေဆာက္အဦမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိသည့္ေသးတဲ့အတြက္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္း တပ္ဆင္ရန္ အေရးေပၚ လုိအပ္လွ်က္ရွိေနတာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြက်ပ္ ၅၈၇ ဒသမ ၄၃၇ သန္း လုိအပ္လွ်က္ရွိပါတယ္”လုိ႔ ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာပါတယ္။

 

အဲဒီရန္ပုံေငြနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈတပ္ဖြဲ႕ခြဲေတြမွာ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားတပ္ ဆင္ျခင္း ၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသလုံၿခဳံေရး အေျခအေနမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မယ့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိနုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ဆုိခဲ့ပါတယ္။

 

လုိအပ္လွ်က္ရွိတဲ့ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိေတာ့ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲရာမွာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ ခြင့္ျပဳေငြမွာ ပုိလွ်ံရန္ပုံေငြမရွိတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြက်ပ္ ၅၈၇ဒသမ ၄၃၇သန္းကုိ အေရးေပၚရန္ပုံေငြကေန ခြင့္ျပဳေပးနုိင္ဖုိ႔ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးထံ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားရယူကာ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီကတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ကုိ တင္ျပခဲ့ရာမွာေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။

 

နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ အေရးေပၚရန္ုပုံေငြမွ က်ပ္၉၀၉၅ဒသမ၂၆၂သန္း ခြဲေ၀သုံးစြဲခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ရာမွာေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

အဆုိပါ ရန္ပုံေငြမွ ခဲြေ၀သုံးစဲြထားမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကမွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး က်န္ရွိေနတဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနအခ်ိဳ႕က သုံးစဲြေငြအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

#voiceofmyanmar #ရခိုင္နယ္စပ္ #အေရးေပၚရံပံုေငြ

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW