မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ၂၃-၃-၂၀၂၄ အရောင်းအဝယ်စျေးကွက်အခြေအနေ

မန္တလေး- မတ်- ၂၃- ၃-၂၀၂၄
(VoiceOfMyanmar)
ဂျုံစျေးနှုန်းများ
ဂျုံ (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ)-60ပိဿာ(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ(မုံရွာ/ ဘုတလင်)-60ပိဿာ-(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ – ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို) -60 ပိဿာ-(သစ်) -160000/ 165000
ဂျုံ – (မြင်းမူ/ မြောင်)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ကလေး) 60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ရှမ်း)-60 ပိဿာ-(သစ်)- 150000/ 152000
ဂျုံ – (အထွက်တိုး)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 145000
ဂျုံ – ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ် – (60 ပိဿာ)- 155000/ 160000/
ဂျုံ – (AUS)- (၁ ပိဿာ)-3300(YGN)
ဂျုံ – (ဖွဲ) – (၁ ပိဿာ) – 1300/1400
ကုလားပဲစျေူနှုန်းများ
ကုဖြူကြီး(V2) – 57.25 ပိဿာ(သစ်) 237000
ကုဖြူကြီး(V7) –57.25ပိဿာ – (သစ်) 242000
ကုလားပဲ-(TW) – 56.25ပိဿာ(သစ်) 228000/ 229000/
ကုလားပဲ-(929)- 56.25ပိဿာ- (သစ်) 235000/
ကုလားပဲခြမ်း(ထိုင်ဝမ်) – 1 ပိဿာ – 5800/
ကုလားပဲခြမ်း (929)- 1 ပိဿာ – 5550/
ကုလားပဲခြမ်း(V2)-1 ပိဿာ – 5500/
ကုလားပဲ ခြမ်း(V7)1 ပိဿာ -5500/
ပဲစင်းငုံစျေးနှုန်းများ
ပဲစင်းငုံ(နီ)- 350000/ 355000 /60 ပိဿာ
ပဲစင်းငုံ(ဖြူ)-315000/ 320000 /60 ပိဿာ
ပဲယင်းကြီး- 60-ပိဿာ — -(သစ်) 130000/133000/ 135000
ပဲယင်းသေး- 60 ပိဿာ – (သစ်) 125000/ 127000/ 130000/
ပဲယင်းနီ – 60-ပိဿာ (သစ်)170000/ 175000/ 180000/(ညံ့) 160000
ပဲတီစိမ်းစျေးနှုန်းများ
ပဲတီစိမ်း(ညာ)- 56.25 ပိဿာ – (သစ်) 135000/
ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ)- 56.25 ပိဿာ- 115000/ 125000/
ပဲလွန်းစျေးနှုန်းများ
ပဲလွန်းပြာ – (သစ်) 54.25 ပိဿာ – – 170000/ 175000/(ယခင်)
တရုတ်ပဲကြီး (သေး)- 50 ပိဿာ- 288000/
တရုတ်ပဲကြီး(ကြီး)- 50ပိဿာ– 380000
ပဲကြီးစျေးနှုန်းများ
ပဲကြီး(က) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 245000/ 250000/ 255000
ပဲကြီး(လတ်) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 230000/ 235000
ပဲကြီး(သ) – 55.25 ပိဿာ -(သစ်) 21000/ 220000/
ပဲရာဇာစျေးနှုန်း
ပဲရာဇာ( ခြမ်း) – 1 ပိဿာ – – 8800
ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-140000/ 143000(ယခင်)
ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)205000/ 210000(တံတားဦး)
ပဲပုတ်စျေးနှုန်းများ
ပဲပုတ်-53.25 ပိဿာ- ( စက်ပဲ) 145000/ 150000/ 155000(ယခင်)
ပဲပုတ် (ရှမ်း) – 53.25 ပိဿာ – (သစ်) 155000/ 160000(ယခင်)
ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ- (သစ်) 160000(ယခင်)
ပဲထောပတ်စျေးနှုန်း
ပဲထောပတ်(ဂေါက်) – (သစ်) 56.25 ပိဿာ– 360000/365000
ပဲထောပတ်(ကြီး) – 56 – 25 ပိဿာ – – (သစ်) 340000/
ပဲထောပတ်(လတ်) – 56.25 ပိဿာ- 300000/ 310000
ပဲထောပတ် (သေး)- 56.25 ပိဿာ – (သစ်) 220000/ 230000// (ယောထော)250000/ 260000/ 270000
စွန်တာပဲစျေးနှုန်းများ
စွန်တာပြာ(ကသဲ)- 58.25 ပိဿာ- 142000/ 1430000
စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး)-58.25 ပိဿာ-(သစ်) 135000/
ပဲဇီးကွက်(ဗမာ)- 58- 25 ပိဿာ – (သစ်) 140000/ 142000/
နိုင်လွန်ပဲ 59.25 ပိဿာ – -270000/ 275000/
မြေထောက်ပဲ – 54 – ပိဿာ- – (သစ်) (မုံရွာ)260000/ 270000// (ညာ)290000/ 300000/ 310000/
မတ်ပဲ -60ပိဿာ – 270000/ 275000
စားတော်ပဲစျေးနှုန်းများ
စားတော်(ကနေဒါ) – 59.25 ပိဿာ- 242000/
စားတော်(ကျွန်း) – 59.25 ပိဿာ – (သစ်)24000/ 250000/ 260000(ယခင်)
ဘိုကိတ်(ကြီး)- (52ပိဿာ)- 320000/(ယခင်)
ပြောင်းဖူးစျေးနှုန်းများ
ပြောင်းဖူး(ဗမာ) – 54 ပိဿာ — 48000/
ပြောင်းဖူး(ရှမ်း) – 54 ပိဿာ- 50000/ 49500
ပြောင်းဖူး(CP) – 54 ပိဿာ – 49000/
နံနံစေ့- (1)တင်း – (သစ်) 340000/
စမုန်နက် – 1 ပိဿာ -(သစ်) -6000/(ယခင်)
ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) – 36 ပိဿာ 115000
နှမ်းစျေးနှုန်းများ
နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 355000/ 365000/ 370000/ 380000/390000/ 400000/ 405000
နှမ်းဖြူ(JP) – 45 ပိဿာ – 395000/400000/ 405000/ (ယခင်)
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး)– 45 -ပိဿာ – 355000/ 360000/ 365000/ (ချုံ)385000/ (ယခင်)
နှမ်းညို- 45 ပိဿာ- 280000/ 285000/ 290000/
(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ– 335000/ 340000/(ယခင်)
နှမ်းနီ- 45 ပိဿာ – – 325000/ 330000(ယခင်)
နှမ်းဝါ(သစ်)-45 ပိဿာ- – 320000/ 325000(ယခင်)
ပန်းနှမ်း – 45- ပိဿာ- 180000/
ဆီနေကြာ – 27 ပိဿာ – 100000/ (ယခင်)
S1လုံးဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်)6600/ 6700/7000/ 7100
S1 ဆီဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်) 6100/6000/(ဟောင်း) 6400(ယခင်)
အနီလုံးဆံ- 1ပိဿာ-(သစ်)(ရှည်)7100/ 7200/ 7300/(မင်းကင်း)7600 7700//
(ဝိုင်း) (ညာ)7500/7600/7700/ (လယ်ဝေး) 7800/ 8000/ 8150/ 8200
အနီဆီဆံ- 1ပိဿာ- 6800/ 7000
Mတွဲလုံးဆံ – 1ပိဿာ- 6500/ 6600(ယခင်)
Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 6400(ယခင်)
ပြန့်လုံးဆံ – 1 ပိ ပိဿာ -6500/ 6600(ယခင်)
ပြန့်ဆီဆံ- – 1ပိဿာ- – – 6400/ (ယခင်)
ပဲဆီ -1 ပိဿာ-10000/ 12000/
ပဲဖတ် – 1 ပိဿာ – 3020/ 3050
နှမ်းဆီ – 1 ပိဿာ – – -12500/
နှမ်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 2550/2600
မုန့်ညှင်းဆီ – 1 ပိဿာ – – 10000/(ယခင်)
မုန့်ညှင်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 1800/
နေကြာဆီ – 1 ပိဿာ – -13000/
နေကြာဖတ် – 1 ပိဿာ – 1800/
ပဲပုတ်ဆီ – 1 ပိဿာ – – 6500/
ပဲပုတ်ဖတ်- 1 ပိဿာ – – 2780/
မှတ်ချက် ။ ။ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW