မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ၂၆-၃-၂၀၂၄ အရောင်းအဝယ်စျေးကွက်အခြေအနေ

မန္တလေး- မတ်- ၂၆- ၃-၂၀၂၄
(VoiceOfMyanmar)
ဂျုံစျေးနှုန်းများ
ဂျုံ (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ)-60ပိဿာ(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ(မုံရွာ/ ဘုတလင်)-60ပိဿာ-(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ – ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို) -60 ပိဿာ-(သစ်) -160000/ 165000
ဂျုံ – (မြင်းမူ/ မြောင်)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ကလေး) 60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ရှမ်း)-60 ပိဿာ-(သစ်)- 150000/ 152000
ဂျုံ – (အထွက်တိုး)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 145000
ဂျုံ – ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ် – (60 ပိဿာ)- 155000/ 160000/
ဂျုံ – (AUS)- (၁ ပိဿာ)-3300(YGN)
ဂျုံ – (ဖွဲ) – (၁ ပိဿာ) – 1300/1400
ကုလားပဲစျေးနှုန်းများ
ကုဖြူကြီး(V2) – 57.25 ပိဿာ(သစ်) 226000/ 225000
ကုဖြူကြီး(V7) – 57.25ပိဿာ – (သစ်) 228000/ 230000
ကုလားပဲ-(TW)- 56.25ပိဿာ(သစ်) 218000/
ကုလားပဲ-(929)- 56.25ပိဿာ- (သစ်) 221000/ 222000
ကုလားပဲခြမ်း(ထိုင်ဝမ်) – 1 ပိဿာ – 5800/
ကုလားပဲခြမ်း (929)- 1 ပိဿာ – 5550/
ကုလားပဲခြမ်း(V2)-1 ပိဿာ – 5500/
ကုလားပဲ ခြမ်း(V7)1 ပိဿာ -5500/
ပဲစင်းငုံစျေးနှုန်းများ
ပဲစင်းငုံ(နီ)- 345000/ 346000/ 60 ပိဿာ
ပဲယင်းစျေးနှုန်းများ
ပဲယင်းကြီး- 60-ပိဿာ — -(သစ်) 130000/133000/ 135000
ပဲယင်းသေး- 60 ပိဿာ – (သစ်) 127000/ 130000/
ပဲယင်းနီ 60-ပိဿာ (သစ်) 175000/178000/ 180000/ 182000
ပဲတီစိမ်းစျေးနှုန်းများ
ပဲတီစိမ်း(ညာ)- 56.25 ပိဿာ – (သစ်) 140000/ 145000/150000( ယခင်)
ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ)- 56.25 ပိဿာ- 115000/ 125000/(ယခင်)
ပဲလွန်းစျေးနှုန်းများ
ပဲလွန်းဝါ-60ပိဿာ- 185000
ပဲလွန်းပြာ – (သစ်) 54.25 ပိဿာ – – 170000/ 173000/ 175000/
တရုတ်ပဲကြီး (သေး)- 50 ပိဿာ- 288000/
တရုတ်ပဲကြီး(ကြီး)- 50ပိဿာ– 380000
ပဲကြီးစျေးနှုန်းများ
ပဲကြီး(က) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 255000/ 260000
ပဲကြီး(လတ်) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 230000/
ပဲကြီး(သ) – 55.25 ပိဿာ -(သစ်) 21000/ 220000/
ပဲရာဇာ( ခြမ်း) – 1 ပိဿာ – – 8800
ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-140000/
ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)215000/ (တံတားဦး)
ပဲပုတ်စျေးနှုန်းများ
ပဲပုတ်-53.25 ပိဿာ- ( စက်ပဲ) 145000/ 150000/ 155000(ယခင်)
ပဲပုတ် (ရှမ်း) -53.25 ပိဿာ – (သစ်) 155000/ 160000(ယခင်)
ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ- (သစ်) 158000/ 160000(ယခင်)
ပဲထောပတ်စျေးနှုန်းများ
ပဲထောပတ်(ဂေါက်) – (သစ်) 56.25 ပိဿာ– 355000/
ပဲထောပတ်(ကြီး) – 56 – 25 ပိဿာ – – (သစ်) 340000/ 345000/ 350000
ပဲထောပတ်(လတ်) – 56.25 ပိဿာ- 275000/ 280000/ 300000
ပဲထောပတ် (သေး)-56.25 ပိဿာ – (သစ်) 240000/ 245000/250000/
(ယောထော) 295000/ 300000
ပဲစွန်တာပြာစျေးနှုန်းများ
စွန်တာပြာ(ကသဲ)- – 58.25 ပိဿာ- 143000/ 1440000
စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး)-58.25 ပိဿာ-(သစ်) 138000/ 140000
ပဲဇီးကွက်(ဗမာ)-58. 25 ပိဿာ – -(သစ်) 140000/ 145000
နိုင်လွန်ပဲ59.25 ပိဿာ – -270000/275000/
မြေထောက်ပဲ – 54 – ပိဿာ- (သစ်) (မုံရွာ) 260000 /270000// (ညာ)280000/ 290000/300000/ 310000/
မြေထောက်(ဖြူ) 320000/ 330000(ယခင်)
မတ်ပဲစျေးနှုန်းများ
မတ်ပဲ -60ပိဿာ – 267000/ 270000 (ညံ့)
မတ်ပဲ(ရေသွင်း) – 60 ပိဿာ- 250000
စားတော်ပဲစျေးနှုန်းများ
စားတော်(ကနေဒါ) – 59.25 ပိဿာ- 240000/
စားတော်(ကျွန်း) – 59.25 ပိဿာ – (သစ်)25000/ 260000/
ဘိုကိတ်(ကြီး)- (52ပိဿာ)- 300000
ဘိုကိတ်(ထိပ်စွပ်) –
ပြောင်းဖူးစျေယနှုန်းများ
ပြောင်းဖူး(ဗမာ) – 54 ပိဿာ — 470000/48000
ပြောင်းဖူး(ရှမ်း) – 54 ပိဿာ- 49000/ 495000
ပြောင်းဖူး(CP) – 54 ပိဿာ – 49000/ 49500/
နံနံစေ့- (1)တင်း – (သစ်) 340000/ 34500/ 35000
စမုန်နက် – 1 ပိဿာ -(သစ်) -6000/(ယခင်)
ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) – 36 ပိဿာ 115000
နှမ်းစျေးနှုန်းများ
နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 355000/ 365000/ 370000/ 380000/390000/ 400000/
နှမ်းဖြူ(JP) – – 45 ပိဿာ – 400000/ 410000/
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး)– 45 -ပိဿာ – 360000/ 365000/ 370000
နှမ်းညို- 45 ပိဿာ- 285000/ 290000/
(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ– 29000/ 300000
ပန်းနှမ်း – 45- ပိဿာ- 180000/ 185000
ဆီနေကြာ – 27 ပိဿာ – 100000/ (ယခင်)
S1လုံးဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်) 6800/7000/(ယခင်)
S1 ဆီဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်) 6100/ 6000/(ဟောင်း) 6400(ယခင်)(ယခင်)
အနီလုံးဆံ- 1ပိဿာ-(သစ်)(ရှည်)7000/ 7200/ 7300/ 7500
(ဝိုင်း) (ညာ) 7500/7600(လယ်ဝေး) 7800/ 8000/ 8100/
အနီဆီဆံ- 1ပိဿာ- 6800/ 7000(ယခင်)
Mတွဲလုံးဆံ – 1ပိဿာ- 6500/ 6600(ယခင်)
Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 6400(ယခင်)
ပြန့်လုံးဆံ – 1 ပိဿာ -6500/ 6600(ယခင်)
ပြန့်ဆီဆံ- – 1ပိဿာ- 6400/ (ယခင်)
ပဲဆီ -1 ပိဿာ-10000/ 12000/
ပဲဖတ် – 1 ပိဿာ – 3020/ 3050
နှမ်းဆီ – 1 ပိဿာ – – -12500/
နှမ်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 2580/2600
မုန့်ညှင်းဆီ – 1 ပိဿာ – – 10000/(ယခင်)
မုန့်ညှင်းဖတ် -1 ပိဿာ – 1800/
နေကြာဆီ -1 ပိဿာ – -13000/
နေကြာဖတ်- 1 ပိဿာ – 1800/1820
ပဲပုတ်ဆီ – 1 ပိဿာ – – 6500/
ပဲပုတ်ဖတ်- 1 ပိဿာ – – 2780/28000

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW