မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ၂၇-၃-၂၀၂၄ အရောင်းအဝယ်စျေးကွက်အခြေအနေ

မန္တလေး- မတ်- ၂၇- ၃-၂၀၂၄
(VoiceOfMyanmar)

ဂျုံစျေးနှုန်းများ
ဂျုံ (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ)-60ပိဿာ(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ(မုံရွာ/ ဘုတလင်)-60ပိဿာ-(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ – ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို) -60 ပိဿာ-(သစ်) -160000/ 165000
ဂျုံ – (မြင်းမူ/ မြောင်)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ကလေး) 60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ရှမ်း)-60 ပိဿာ-(သစ်)- 150000/ 152000
ဂျုံ – (အထွက်တိုး)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 145000
ဂျုံ – ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ် – (60 ပိဿာ)- 155000/ 160000/
ဂျုံ – (AUS)- (၁ ပိဿာ)-3300(YGN)
ဂျုံ – (ဖွဲ) – (၁ ပိဿာ) – 1300/1400

ကုလားပဲစျေးနှုန်းများ
ကုဖြူကြီး(V2) – 57.25 ပိဿာ(သစ်) 228000/ 230000
ကုဖြူကြီး(V7) –57.25ပိဿာ – (သစ်) 233000/ 235000
ကုလားပဲ-(TW) – 56.25ပိဿာ(သစ်) 215000/ 217000
ကုလားပဲ-(929)- 56.25ပိဿာ- (သစ်) 223000/ 225000
ကုလားပဲခြမ်း(ထိုင်ဝမ်) – 1 ပိဿာ – 5800/
ကုလားပဲခြမ်း (929)- 1 ပိဿာ – 5550/
ကုလားပဲခြမ်း(V2)-1 ပိဿာ – 5500/
ကုလားပဲ ခြမ်း(V7)1 ပိဿာ -5500/

ပဲစင်းငုံစျေးနှုန်းများ
ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )60 ပိဿာ- 310000/ 315000

ပဲယင်းစျေးနှုန်းများ
ပဲယင်းကြီး- 60-ပိဿာ — -(သစ်) 133000/135000/ 137000
ပဲယင်းသေး- 60 ပိဿာ – (သစ်) 126000/ 130000/ 132000
ပဲယင်းနီ 60–ပိဿာ (သစ်) 175000/178000/ 180000/

ပဲတီစိမ်းစျေးနှုန်းများ
ပဲတီစိမ်း(ညာ)- 56.25 ပိဿာ – (သစ်) 135000/ 140000/
ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ)- 56.25 ပိဿာ- 125000

ပဲလွန်းစျေးနှုန်းများ
ပဲလွန်းဝါ-60ပိဿာ- 185000
ပဲလွန်းပြာ – (သစ်) 54.25 ပိဿာ – – 173000/ 175000/

ပဲကြီးစျေးနှုန်းများ
တရုတ်ပဲကြီး (သေး)- 50 ပိဿာ- 288000/
တရုတ်ပဲကြီး(ကြီး)- 50ပိဿာ– 380000
ပဲကြီး(က) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 260000/ 270000 280000
ပဲကြီး(လတ်) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 240000/ 245000
ပဲကြီး(သ) – 55.25 ပိဿာ -(သစ်) 225000/ 230000/

ပဲရာဇာစျေးနှုန်းများ
ပဲရာဇာ( ခြမ်း) – 1 ပိဿာ – – 8800

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-135000/
ပဲနီပြား – 55 . 25ပိဿာ- (သစ်)210000/ 215000/ (တံတားဦး)

ပဲပုတ်စျေးနှုန်းများ
ပဲပုတ်-53.25 ပိဿာ- ( စက်ပဲ) 145000/ 153000/ 155000
ပဲပုတ် (ရှမ်း) – 53.25 ပိဿာ – (သစ်) 150000/ 155000/ 160000/ 165000
ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ- (သစ်) 158000/ 160000

ထောပတ်ပဲစျေးနှုန်းများ
ပဲထောပတ်(ဂေါက်) – (သစ်) 56.25 ပိဿာ- 350000/ 360000
ပဲထောပတ်(ကြီး) – 56 – 25 ပိဿာ – – (သစ်) 330000/ 340000/
ပဲထောပတ်(လတ်) – 56.25 ပိဿာ- 280000/ 290000
ပဲထောပတ် (သေး)-56.25 ပိဿာ – (သစ်) 270000/ (ယောထော) 300000

ပဲစွန်တာပြာစျေးနှုန်းများ
စွန်တာပြာ(ကသဲ)- – 58.25 ပိဿာ- 143000/ 1450000
စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး)-58.25 ပိဿာ-(သစ်) 135000/
ပဲဇီးကွက်(ဗမာ)-58. 25 ပိဿာ – -(သစ်) 135000/ 140000

နိုင်လွန်ပဲ59.25 ပိဿာ – -260000/270000/
မြေထောက်ပဲ – 54 – ပိဿာ- – (သစ်) (မုံရွာ) 260000/270000// (ညာ)270000/ 290000/310000/
မြေထောက်(ဖြူ) 320000/ 330000(ယခင်)
ဘိုကိတ်(ကြီး)- (52ပိဿာ)- 300000

မတ်ပဲစျေးနှုန်းများ
မတ်ပဲ -60ပိဿာ – 265000/ 270000 (ညံ့)
မတ်ပဲ(ရေသွင်း) – 60 ပိဿာ- 250000 (ယခင်)

စားတော်ပဲစျေးနှုန်းများ
စားတော်(ကနေဒါ) – 59.25 ပိဿာ- 237000/ 240000/
စားတော်(ကျွန်း) – 59.25 ပိဿာ – (သစ်)23000/ 235000/

ပြောင်းဖူးစျေးနှုန်းများ
ပြောင်းဖူး(ဗမာ) – 54 ပိဿာ – 470000/48000
ပြောင်းဖူး(ရှမ်း) – 54 ပိဿာ- 48000/ 490000
ပြောင်းဖူး(CP) – 54 ပိဿာ – 49000/ 49500/

နံနံစေ့- (1)တင်း – (သစ်) 330000/ 34000/
စမုန်နက် – 1 ပိဿာ -(သစ်) -6000/(ယခင်)
ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) – 36 ပိဿာ 115000

နှမ်းစျေးနှုန်းများ
နှမ်းနက်(စမုန်)- 45 ပိဿာ- 355000/ 365000/ 370000/ 380000/395000/
နှမ်းဖြူ(JP) – 45 ပိဿာ – 400000/ 410000/(ယခင်)
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး)-45 -ပိဿာ – 360000/ 365000/ 370000 (ယခင်)
နှမ်းညို- 45 ပိဿာ- 285000/ 290000/ (ယခင်)
(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ– 29000/ 300000(ယခင်)
ပန်းနှမ်း – 45- ပိဿာ- 180000/ 185000

ဆီနေကြာ – 27 ပိဿာ – 100000/ (ယခင်)
S1လုံးဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်) 6600/ 6800/7000/ 7100
S1 ဆီဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်) 6100/ 6000/(ဟောင်း)6400(ယခင်)(ယခင်)
အနီလုံးဆံ- 1ပိဿာ-(သစ်)(ရှည်)6800/ 7000/ 7100/ 7300/ (ဝိုင်း) (ညာ) 7500/7600(လယ်ဝေး) 7800/ 8000/
အနီဆီဆံ- 1ပိဿာ- 6800/ 7000(ယခင်)
Mတွဲလုံးဆံ – 1ပိဿာ- 6500/ 6600(ယခင်)
Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 6400(ယခင်)
ပြန့်လုံးဆံ – 1 ပိဿာ -6500/ 6600(ယခင်)
ပြန့်ဆီဆံ- 1 ပိဿာ- 6400/ (ယခင်)

စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ပဲဆီ -1 ပိဿာ-10000/ 12000/
ပဲဖတ် – 1 ပိဿာ – 3030/ 3050
နှမ်းဆီ – 1 ပိဿာ – 12500/
နှမ်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 2580/2600
မုန့်ညှင်းဆီ – 1 ပိဿာ – 10000/(ယခင်)
မုန့်ညှင်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 1800/
နေကြာဆီ -1 ပိဿာ – -13000/
နေကြာဖတ်- – 1 ပိဿာ – 1800/
ပဲပုတ်ဆီ – 1 ပိဿာ – 6500/
ပဲပုတ်ဖတ်- 1 ပိဿာ – 2780/28000

မှတ်ချက် ။ ။ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW