၂၀၁၉ မတ္လ အတြက္ေန႔ဖြားေဟာတမ္း

ျမန္မာနိုုင္ငံျပကၡဒိန္အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဆရာၾကီး ဦးမင္းသိန္းတြက္ခ်က္ထားတဲ႕ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မတ္လအတြင္း အေကာင္းအဆိုုးနဲ႕ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ေဟာစာတမ္း   တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ အစု၀င္ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတိႏွင့္ လုပ္ကိုင္လွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္သည္။ ၀င္ေငြေကာင္းႏိုင္ၿပီး စုေဆာင္မႈနည္းတတ္သည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစီသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစပထမပိုင္းတြင္ အေနာက္အယွက္ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတတ္သည္။ တစ္ခါတရံ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီး၊ ရပ္ေ၀းခရီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သြားရတတ္သည္။ စိတ္ကူးကမ်ားေန၍ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းေနတတ္သည္။ တဇြတ္ထိုး လုပ္ကိုင္လွ်င္ အမွားေတြ႔ႏိုင္သည္။ (ယၾတာ။    ။ အေရွ႕အရပ္ မ်က္ႏွာမူၿပီး စေနနံဘုရားတြင္ ေပါက္စီကပ္လွဴပါ) ………………………. တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနတတ္သည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းမ်ားမ်ား မထားဘဲ တစ္ခုထဲကိုသာ အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္…

Read More
VOM News

FREE
VIEW