မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ အသစ္ျပန္ဖြဲ႔ဖို႔ CORE AREA အျဖစ္ ဧက ၃၀၀၀ စတင္ တုိင္းထြာသတ္မွတ္

စစ္ကုိင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆

ေစာျပည့္ခ်မ္းသာ(VOM)

 

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းရွိ အသစ္ျပန္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာအတြင္းက ပင္မဧရိယာ CORE AREA အျဖစ္ ဧက ၃၀၀၀ သတ္မွတ္ဖို႔ စတင္တုိင္းထြာေနၿပီလို႔ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

 

အသစ္ျပန္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ စုစုေပါင္း ဧရိယာ ၁၄၂၂၃ ဧက ထဲက ဧက ၃၀၀၀ ကုိ (COREAREA) ပင္မဧရိယာ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္တဲ့ ၁၁၂၂၃ ဧက ကုိ ၾကားခံနယ္ေျမ (BUFFER ZONE) အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူေတြက ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စျပီး ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈေတြ လုပ္ေနျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

 

”ပထမ တုိင္းျပီးသား ၁၄၂၂၃ ဧက ရွိတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ လယ္ယာေတြ သာသနာေျမေတြပါေတာ့ ၁၄၂၂၃ ဧက ထဲက သီးသန္႔ ဘာမွ မပါတဲ့ CORE AREA ၃၀၀၀ ကုိ ေရြးထုတ္လုိက္တာ။ ဒီထဲမွာေတာ့ ဘာမွ မပါေတာ့ဘူး ေတာႀကီးပဲ။ အဲနယ္ေျမကုိ ဘယ္သူမွ ထိလုိ႔ မရေတာ့ဘူး ထိတဲ့သူကုိ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္ေၿမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒဥပေဒအရ တရားစြဲမယ္။ ခု စ တုိင္းတာေနၿပီ က်န္ရွိတဲ့ ႀကားခံနယ္ကလည္း ဘာမွ လုပ္မရဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လမ္းေဖာက္တာတုိ႔ လုပ္မယ္ဆုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီ ေလွ်ာက္ရမယ္ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ရုံးခ်ဳပ္ကုိတင္ျပျပီး ရုံးခ်ဳပ္က အတည္ၿပဳတယ္ဆုိရင္ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ CORE AREA ကိုကေတာ့ ဘာမွ လုပ္မရဘူး ဒါကေတာ့ ခုမွ စကြင္းဆင္းတုိင္းတာတုန္းေပါ့ တုိင္းတာျပီးရင္ ရုံးခ်ဳပ္ကုိ တင္ရဦးမယ္” လို႔ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမႉးဦးညြန္႔လႈိင္က ေျပာပါတယ္။

 

၁၉၇၁ ခုႏွစ္က လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (သစ္ေတာဌာနစု)ရဲ႕ ၁၉၇၁ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၅၉ ျဖင့္ ေရႊဘုိသစ္ေတာ ခရုိင္၊စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္ တည္ရွိေသာ ခန္႔မွန္ေျခ ဧရိယာအက်ယ္ (၇၉ဒသမ၄၉)စတုရန္းမုိင္ (၅၀၈၇၄) ဧကကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ (၁)ရက္ေန႕က စျပီး၊ သား ဌက္တိရစာၦန္ရုိင္းမ်ား ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ေႀကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

 

အဲ့ဒီေဘးမဲ့ေတာကုိ “မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ”လို႔ ေခၚတြင္သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ကာလ ႀကာလာတာနဲ႔အမ်ွ မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာထဲမွာ ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ဧရိယာတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား တုိးခ်ဲဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္မႈဇုံ တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာ မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ ဧက ၅ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္ အ နက္ ဧကသုံးေသာင္းေက်ာ္ကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာ အသစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနက ဆိုပါတယ္။

 

အရင္ မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ ကာကြယ္ေတာ အျဖစ္ သတ္မွတ္တုန္းက ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေက်းရြာ ၄၂ ရြာကုိလည္း မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာအတြင္းကေန ပယ္ဖ်က္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာအတြင္း ရွိေနတဲ့ ေစတီပုထုိးေပါင္း ၁၄၇၆ဆူ၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၉၉၄ေက်ာင္း ၊သီလ႐ွင္ေက်ာင္း ၄၂၁ေက်ာင္း တို႔ကို မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာကေန ပယ္ဖ်က္သတ္မွတ္ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ ေရခါးအင္းကုိအသစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္မယ့္  မင္းဝံေတာင္ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာအတြင္း ထည့္သြင္း သတ္မွတ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခု အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာဧရိယာ ႏွင့္ CORE AREA မွာ ဘုတ္တုိင္ေတြ စိုက္ထူျပီး အမ်ား ျပည္သူသိရွိေအာင္ အသိေပးဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္း၊ ေဘးမဲ့ကာကြယ္ေတာအတြင္း ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းတူးဆြျခင္း မလုပ္ရန္ တားျမစ္ျခင္းေတြ လုပ္မွာျဖစ္ျပီး တားျမစ္ခ်က္ကုိေဖာက္ဖ်က္ရင္ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW