ဒီတခါေတာ့ မတၱရာေတာင္သူမ်ား အနိုင္ရျပီ

ဒီတခါေတာ့ မတၱရာေတာင္သူမ်ား အနိုင္ရ

ဒီတခါေတာ့ မတၱရာေတာင္သူမ်ား အနိုင္ရျပီမတၳရာျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စရစ္ေျမာက္ရြာမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သမဝါယမက သိမ္းထားတဲ႕ ေျမဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ကို မူလေတာင္သူေတြက ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္တဲ႕အတြက္ သမဝါယမက သူတို႕ေျမေတြရဲ႕တန္ဖိုး သိန္း ၅ေထာင္ ရလိုမွဳနဲ႕ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ၂ႏွစ္ နစ္နာတဲ႕အတြက္ သိန္း ၅ေထာင္ စုစုေပါင္း သိန္း ၁ေသာင္းရလိုမွဳ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွာ စဲြဆိုထားမွဳကို တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က ပ လွပ္လိုက္တဲ႕အတြက္ ေတာင္သူေတြ အနိုင္ရရွိခဲ႕ပါတယ္။ ျပီးတဲ႕ႏွစ္တုန္းကေတာ့ ေျမယာျပန္ရဖို႕ၾကိဳးစားတဲ႕ ေတာင္သူ ၄ေယာက္ကို ေထာင္ တႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ႕ျပီးေနာက္ ခုလို ေငြရလိုမွဳနဲ႕ ျပန္လည္စြဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။#voiceofmyanmar #မတၳရာ #ေျမယာအမွဳ

Posted by Voice of Myanmar on Thursday, September 13, 2018

မတၳရာျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စရစ္ေျမာက္ရြာမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သမဝါယမက သိမ္းထားတဲ႕ ေျမဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ကို မူလေတာင္သူေတြက ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္တဲ႕အတြက္ သမဝါယမက သူတို႕ေျမေတြရဲ႕တန္ဖိုး သိန္း ၅ေထာင္ ရလိုမွဳနဲ႕ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ၂ႏွစ္ နစ္နာတဲ႕အတြက္ သိန္း ၅ေထာင္ စုစုေပါင္း သိန္း ၁ေသာင္းရလိုမွဳ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွာ စဲြဆိုထားမွဳကို တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က ပ လွပ္လိုက္တဲ႕အတြက္ ေတာင္သူေတြ အနိုင္ရရွိခဲ႕ပါတယ္။ ျပီးတဲ႕ႏွစ္တုန္းကေတာ့ ေျမယာျပန္ရဖို႕ၾကိဳးစားတဲ႕ ေတာင္သူ ၄ေယာက္ကို ေထာင္ တႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ႕ျပီးေနာက္ ခုလို ေငြရလိုမွဳနဲ႕ ျပန္လည္စြဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW