နုိင္ငံတဝွမ္းပညာေရးေကာလိပ္ေတြဆႏၵျပသလိုပဲ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ဆႏၵျပ

စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ဆႏၵျပ

နုိင္ငံတဝွမ္းပညာေရးေကာလိပ္ေတြဆႏၵျပသလိုပဲ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ဆႏၵျပ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ ပညာဆက္လက္သင္ယူမွဳေတြနဲ႕ပက္သက္လို႕ ကန္႔သတ္မွဳေတြ ဆံုးရွံုးနစ္နာမွုေတြ ရိွေနတာကို ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေတာင္းဆိုခ်က္(၃)ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယေန႔မွာ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔မွ ေထာက္ခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါေကာ္မတီကို စက္တင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔က မံုရြာ၊ေတာင္ငူ၊ထားဝယ္၊ပခုကၠဴ၊၊မေကြး၊စစ္ကိုင္း၊လြိဳင္ေကာ္၊ပုသိမ္၊ျမစ္ႀကီးနား၊ဘားအံ၊လားရိွဳး၊ေမာ္လၿမိဳင္၊ေက်ာက္ျဖဴနွင့္ ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းတြင္းေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ အေယာက္(၉၀)ခန္႔ ေထာက္ခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းတြင္းသို႔ မီဒီယာမ်ားအား၀င္ေရာက္ခြင့္မေပးခဲ့လို႕ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းေ႐ွ႕ထြက္ျပီး မီဒီယာေတြနဲ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ရိုက္ကူး ဟိန္းကို (Voice of Myanmar)#voiceofmyanmar #စစ္ကိုင္းေက်ာင္းသားဆႏၵျပ # စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္

Posted by Voice of Myanmar on Thursday, September 13, 2018

ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ ပညာဆက္လက္သင္ယူမွဳေတြနဲ႕ပက္သက္လို႕ ကန္႔သတ္မွဳေတြ ဆံုးရွံုးနစ္နာမွုေတြ ရိွေနတာကို ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေတာင္းဆိုခ်က္(၃)ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယေန႔မွာ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔မွ ေထာက္ခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါေကာ္မတီကို စက္တင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔က မံုရြာ၊ေတာင္ငူ၊ထားဝယ္၊ပခုကၠဴ၊၊မေကြး၊စစ္ကိုင္း၊လြိဳင္ေကာ္၊ပုသိမ္၊ျမစ္ႀကီးနား၊ဘားအံ၊လားရိွဳး၊ေမာ္လၿမိဳင္၊ေက်ာက္ျဖဴနွင့္ ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။
ေက်ာင္းတြင္းေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ အေယာက္(၉၀)ခန္႔ ေထာက္ခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းတြင္းသို႔ မီဒီယာမ်ားအား၀င္ေရာက္ခြင့္မေပးခဲ့လို႕ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းေ႐ွ႕ထြက္ျပီး မီဒီယာေတြနဲ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW