၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ ဒြါဒသမတန္း ပညာေရးစနစ္အျဖင့္ စတင္သင္ၾကားမည္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈-၂၀၁၉

မိုင္ခ်ယ္ရီ (VOM)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္ကေန စတင္ျပီးေတာ့ ဒြါဒသမတန္း (Grade 12) အတန္းထားရွိကာ အေျခခံပညာေရးမူကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းၾကီးက ေျပာလုိက္ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မွာ က်ဳိက္မေရာ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စာလွယ္ ဦးေစာေက်ာ္၀င္းေအာင္ ရဲ႕ အေျခခံပညာ(၁၀)တန္း စာေမးပဲြရမွတ္ျဖင့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံပညာကေလးမ်ားရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀ဖြံျဖဳိးမႈကုိ ထိခုိက္ေနျခင္းအေပၚ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာမွာ ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ၾကီးက “စနစ္သစ္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားတြင္ ၀ိဇၨာဘာသာတဲြ ႏွင့္ သိပၸံဘာသာတဲြ တုိ႔ကုိ ဟန္ခ်က္ ညီညီ အခ်ဳိးညီမွ်တေရး၊ ဖြံျဖဳိးေရးဘာသာ တဲြဖက္ သင္ရုိး၀င္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိလည္း သင္ရုိး၀င္ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သင္ၾကား သင္ယူေလ့က်င့္ေရး စာေမးပဲြ ရလဒ္ေကာင္း ရရွိေရး ဦးတည္ကာ အလြတ္က်က္မွတ္မႈ အားေပးတဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈ စနစ္ကေန ျပီးေတာ့မွ တစ္သက္တာ သင္ယူႏုိင္ေရး စဥ္စားေတြးေခၚမႈကုိ အားေပးေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ စနစ္ကုိ ကူးေျပာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မိဘအုပ္ထိန္းသူ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ျပဳိင္ဆုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးနဲ႕ မိဘမ်ားရဲ႕ ပညာေရးနဲ႕ စပ္လ်ဥ္တဲ့ အသုံးစရိတ္ ပုိမုိေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစေရး အတြက္ ပညာေရး တြင္ သာတူညီမွ် ရွိေရး ပုိမုိျဖစ္ေစေရး အတြက္ကုိလည္း ဦးတည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” လုိ႕ ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းၾကီး ေျပာၾကားရာမွာ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘက္စုံလႊမ္းျခဳံႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္း ရဲ႕ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္အေပၚမွာ အေျခခံျပီးေတာ့ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ကုိ ေရးဆဲြျပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ကေန စတင္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေျခခံပညာက႑ မွာ အေျခခံပညာေရးစနစ္အေဟာင္း အတန္း (၁၁)တန္း ပညာေရးစနစ္ မွ Kg အေပါင္း ၁၂ အျဖစ္ အတန္း (၁၂)တန္း ပညာေရးစနစ္ ကုိ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း သင္ရုိးမာတိကာ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္အသစ္ ဆရာလမ္းညြန္စာအုပ္အသစ္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒြါဒသမတန္း (Grade 12) သင္ရုိးအသစ္ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ အသစ္ ဆရာလမ္းညြန္စာအုပ္အသစ္ မ်ားကုိ အေျခခံပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အျဖစ္ ျပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ လုိ႕ ေျပာပါတယ္။

#voiceofmyanmar#ပညာေရးဝန္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီး#ဒြါဒႆမတန္း

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW