ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကေန ၂ႏွစ္ထိ ကေလးေတြကိုု ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ေတာ့မယ္

ပုုသိမ္-စက္တင္ဘာ၁၄-၂၀၁၉

ကိုုေအာင္(VOM)

 

၂၀၂၀မွာ ဧရာဝတီတိုင္းနဲ႕ရွမ္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွ အသက္၂နစ္ထိ ကေလးငယ္ေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံေပးဖို႕ လူမွဳဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက စီစဥ္ေနပါတယ္။

 

နိင္ငံေတာ္ရံပံုေငြနဲ႕ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြေပါင္းစပ္ပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလမွအသက္၂နစ္ထိ ရက္ေပါင္း၁၀၀၀အတြက္ေထာကိပံေပးဖို႕စီစဥ္ေနတာလို႕လည္းသိရပါတယ္။

 

၂၀၁၈/၂၀၁၉ဘဏၰာေရးနစ္မွာ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသ ခ်င္းျပည္နယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွာ ေထာက္ပ႕ံေပးေနျပီး ၂၀၂၀မွာဧရာဝတီတိုင္း နဲ႕ရွမ္းျပည္နယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ႕ေပးဖို႕စီစဥ္လိုက္တာလို႕သိရပါတယ္။

 

 

ရက္ေပါင္း၁၀၀၀ေထာက္ပံ႕ေပးမယ့္အစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ခုနွစ္မွာ ဧရာဝတီတိုင္းမွာ၂၄ဒသမ၆ဘီလီယံ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ၂၄ဒသမ ၈ဘီလီယံလ်ာထားသတ္မွတ္ထားပီး တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လတစ္ေသာင္းခြဲနူန္းအျပင္ က်န္းမာေရးနဲ႕အာဟာရဆိုင္ရာမိသားစုစီမံကိန္းနဲ႕လူမူေရးဆိုင္ရာ ပံ႕ပိုးမူေတြပါဝင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

#voiceofmyanmar #လူကယ္ျပန္ #ကေလးငယ္ေထာက္ပံ႕ေရး

 

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW