အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ စံခ်ိန္စံညႊန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းထုတ္

ေနျပည္ေတာ္၊စက္တင္ဘာ ၁၈-၂၀၁၉

ဒီပ(ေနျပည္ေတာ္)

 

ျပည္တြင္းျပည္ပက ထုတ္လုပ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ား ထိခုိက္နစ္နာေနမႈအေပၚ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆုိင္ရာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

“ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္းမွာ ထုတ္လုပ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာအမ်ားစုမွာ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရွိပဲ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းၾကတာမ်ားပါတယ္ ထုိပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူအသုံးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ျခင္း ဓာတ္လုိက္ေသဆုံးမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ားမွာ ထိခုိက္နစ္နာေနရပါတယ္”လိုု႕ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္းျပည္ပက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အရည္အေသြးနဲ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး စစ္ေဆးေရးမႈဳးခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးကုိ စစ္ေဆးျခင္းဆုိသည္မွာ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမယ့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာရမယ့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားဆုိျပီး ႏွစ္ပုိင္းခဲြထားပါတယ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာႏူိင္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိသာ သတ္မွတ္ထားျပီး “မျဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား”သတ္မွတ္ႏူိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား စံခ်ိန္စံညႊန္းေကာင္စီက စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္”လုိ႔ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာမင္းရဲပုိင္ဟိန္းက ေျပာပါတယ္။

 

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၄)အရ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာပစၥည္း ကိရိယာမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ႏူိင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏူိင္ေရးအျပင္ တုိင္းတာစမ္းသပ္ေရး ကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေရးအတြက္လည္း စီမံလ်က္ရွိတယ္လုိ႔  ဒုုဝန္ၾကီးကဆုိခဲ့ပါတယ္။

 

မျဖစ္မေန လုိက္နာရမယ့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္းျပီးပါက လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္စစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီး လွွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ေစျခင္း၊ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ႔ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ားကုိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လုိ႔လည္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

#voiceofmyanmar #ဦးထြန္းထြန္းဦး #ေဒါက္တာမင္းရဲပိုုင္ဟိန္း #လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

 

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW