ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္မွာ ေက်းရြာႏွစ္္ရြာ ေျမႏုကြ်န္းပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားမႈျပႆနာျဖစ္ပြားေန

ေျမာင္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈-၂၀၁၉
ေမာင္တာရာ(VOM)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ သုခဒီပရြာ နဲ႕ ဆူးေလကုန္းရြာတုိ႔ ေျမႏုကြ်န္းကုိ ျပန္လည္တုိင္းတာမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ သုခဒီပေက်းရြာလယ္ယာေၿမစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီကေန သိရပါတယ္။

ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ သုခဒီပရြာ နဲ႕ ဆူးေလကုန္းရြာတုိ႕ အနီး ေၿမႏုကြ်န္းေပၚမွာ အရင္ကတည္းက သုခဒီပရြာက ေျမဧကပုိင္ဆုိင္မႈ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဆူးေလကုန္းရြာက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိၿပီး ခြဲၿခမ္း လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး
ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔၊နံနက္ပုိင္းက စစ္ကုိင္းခရုိင္ ေၿမစာရင္းႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ေၿမာင္ၿမဳိ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ေၿမာင္ၿမဳိ႕နယ္ လယ္ယာေၿမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႕ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕က ေျမဧက ျပန္လည္သတ္မွတ္တုိင္းတာရာမွာ သုခဒီပရြာဘက္ပုိင္ ေၿမဧက ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထဲကေန ေၿမဧကအခ်ဳိ႕ ဆူးေလကုန္းရြာဘက္ကုိ ပါရွိသြားတဲ့အတြက္ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားေတြ မေက်မနပ္ၿဖစ္ေနၾကတာပါ။

” ယခင္အစုိးရလက္ထက္က တာဝန္ရွိသူေတြက GPS ေတြ တုိင္းထြားၿပီ မွတ္တုိင္ေတြနဲ႕ သတ္မွတ္ေပးသြားၿပီးျပီ၊ သူတုိ႔ဘက္မွာလည္း ဧကအကုိက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘက္မွာလည္း ဧကအကုိက္၊အခု ျပန္လည္တုိင္းတာေတာ့ ေျမ ၁၀ ဧက ေက်ာ္ကုိ ဆူးေလးကုန္ရြာဘက္ေပးလုိက္ရတယ္။ အခုက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ သုခဒီပ ေတာင္သူေတြ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနၿပီ၊ ခုလုိ ေပးလုိက္ရေတာ့ ေျမဧကပါသြားတဲ့ေတာင္သူေတြကုိ အစားထုိးေပးဖုိ႕ရာ အခက္အခဲရွိေနၿပီ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ရြာအခ်င္းခ်င္း ရာဇဝတ္မႈေတြ ၿဖစ္ႏုိင္တယ္။ ခုိက္ရန္ၿဖစ္ပြားမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ ”လို႔ သုခဒီပေက်းရြာေန ဦးေက်ာ္လြင္က ေၿပာပါတယ္။

ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ သုခဒီပရြာေန ေတာင္သူေတြက ကြင္းအမွတ္ ၂၁၉ ကြင္း နဲ၂၁၉ (က) ကြင္းကုိ လုပ္ကုိင္လာခဲ့တဲ့တာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ေခ်ာင္းေရတုိက္စားတဲ့အတြက္ ကမ္းပါးၿပဳိခဲ့ရာကေန ေျမႏုကြ်န္းၿဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေျမႏုကြ်န္းေပၚကုိ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အထိ သုခဒီပေက်းရြာေန ေတာင္သူေတြဟာလုပ္ကုိင္လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚကုိ ဆူးေလကုန္ရြာက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့တဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလမ္းေႀကာင္းေရးဆြဲၿပီး သုခဒီပရြာက ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ဆူးေလကုန္းရြာက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိကာ ေျမဧကခြဲျခမ္းလုပ္ကုိင္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဆူးေလကုန္ရြာက ဆယ္အိမ္မွဴး ၃၀ မွ ရလုိယူနဲ႕ ျပန္လည္ခြဲေဝဖုိ႔ ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီတုိင္ႀကားခဲ့တဲ့အခါ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္လြင္မွ လက္မခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ဆူးေလကုန္းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထက္ကေန ရလုိမႈနဲ႕ ထပ္မံၿပီး တုိင္ႀကားတဲ့အခါမွာလည္း ေၿမာင္ၿမဳိ႕နယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လမွာ ဆူးေလကုန္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဌးမွ ရလုိမႈနဲ႕ တုိင္ႀကားခဲ့ရာ ေၿမာင္ၿမဳိ႕နယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က အမႈကုိ လက္ခံခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုလုိ ေျမႏုကြ်န္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

”၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊၁၉၉၃ ခုႏွစ္တုန္းကတည္းက ဒီေျမႏုကြ်န္းကေပၚတာ၊ ဒီေၿမႏုကြ်န္းေပၚလာကတည္းက ခြဲေဝခ်ထားေပးတဲ့အခါမွာ ေျမမပ်ဳိသြားပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ ေျမရင့္ (၁၀)ဧက ဆုိတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီေျမရင့္ ၁၀ ဧကကုိ ခ်န္လွပ္ၿပီးေတာ့မွ ေပၚလာတဲ့ ေၿမႏုကြ်န္းရဲ႕ ဧကေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ဆူးေလကုန္းက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သုခဒီပက ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လုပ္စားခြင့္ျပဳပါတယ္ဆုိၿပီး ဒီလုိနဲ႕ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက တုိင္းတာတဲ့အခါမွာ နည္းနည္းလုိအပ္ခ်က္ေလးေတြရွိတဲ့အတြက္ ဆုိလုိတာက ဆူးေလးကုန္းေက်းရြာက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိတ့ဲအခါ ျဖတ္မ်ဥ္းကုိ ျပန္ႀကည့္တဲ့အခါမွာ ၄၀ ရာခုိင္းႏႈန္း မၿပည့္တဲ့ အတြက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပည့္ေအာင္ နယ္ျခားမ်ဥ္းကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ ကေၿပာပါတယ္။

တာဝန္ရွိသူေတြက ေၿမဧက ၿပန္လည္သတ္မွတ္တုိင္တာတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ အလံတုိင္ေတြ စုိက္ထူခဲ့တာကုိ သုခဒီပရြာက ေတာင္သူေတြက ေက်နပ္မႈမရွိတဲ့အတြက္ ေၿမဧကသတ္မွတ္ထားတဲ့ အလံတုိင္ေတြကုိ ႏႈတ္ယူလႊင့္ပစ္ခဲ့တာေတြလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆူးေလကုန္းရြာကလည္း ေက်ာက္တုိင္ေတြျပန္စုိက္ၿပီး အဲဒီ ေက်ာက္တုိင္ေတြကုိ သုခဒီပရြာက ေတာင္သူေတြက ျပန္ႏုတ္ျပစ္ခဲ့တာေတြလုပ္ၿပီး ျပသာနာျဖစ္ပြားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ေန႕က မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ကန္သာေက်းရြာနဲ႔ မာန္ေျမေက်းရြာအုပ္စု ဖရဲကြ်န္းေက်းရြာတို႔အၾကား ေၿမႏုကြ်န္း အျငင္းပြားမႈကေန တစ္ဆင့္ အျပန္အလွန္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး ကန္သာေက်းရြာသား(၁)ဦးနဲ႔ ဖရဲကြ်န္းေက်းရြာက (၃၈)ဦး ေသဆုံးခဲ့မွဳျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

#voiceofmyanmar#ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္#ေက်းရြာႏွစ္္ရြာေျမႏုကြ်န္းပုိင္ဆုိင္မႈ#အျငင္းပြားမႈျပႆနာျဖစ္ပြားေန

Unicode

မြောင်မြို့နယ်မှာ ကျေးရွာနှစ်ရွာ မြေနုကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားမှုပြဿနာဖြစ်ပွားနေ

မြောင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈-၂၀၁၉
မောင်တာရာ(VOM)

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မြောင်မြို့နယ် သုခဒီပရွာ နဲ့ ဆူးလေကုန်းရွာတို့ မြေနုကျွန်းကို ပြန်လည်တိုင်းတာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ သုခဒီပကျေးရွာလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကနေ သိရပါတယ်။

မြောင်မြို့နယ် သုခဒီပရွာ နဲ့ ဆူးလေကုန်းရွာတို့ အနီး မြေနုကျွန်းပေါ်မှာ အရင်ကတည်းက သုခဒီပရွာက မြေဧကပိုင်ဆိုင်မှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆူးလေကုန်းရွာက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုပြီး ခွဲခြမ်း လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့၊နံနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းခရိုင် မြေစာရင်းနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ မြောင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ မြောင်မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ မြောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့က မြေဧက ပြန်လည်သတ်မှတ်တိုင်းတာရာမှာ သုခဒီပရွာဘက်ပိုင် မြေဧက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းထဲကနေ မြေဧကအချို့ ဆူးလေကုန်းရွာဘက်ကို ပါရှိသွားတဲ့အတွက် ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားတွေ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတာပါ။

” ယခင်အစိုးရလက်ထက်က တာဝန်ရှိသူတွေက GPS တွေ တိုင်းထွားပြီ မှတ်တိုင်တွေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးသွားပြီးပြီ၊ သူတို့ဘက်မှာလည်း ဧကအကိုက် ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာလည်း ဧကအကိုက်၊အခု ပြန်လည်တိုင်းတာတော့ မြေ ၁၀ ဧက ကျော်ကို ဆူးလေးကုန်ရွာဘက်ပေးလိုက်ရတယ်။ အခုက ကျွန်တော်တို့ သုခဒီပ တောင်သူတွေ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေပြီ၊ ခုလို ပေးလိုက်ရတော့ မြေဧကပါသွားတဲ့တောင်သူတွေကို အစားထိုးပေးဖို့ရာ အခက်အခဲရှိနေပြီ ဖြစ်နေပါတယ်၊ရွာအချင်းချင်း ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ”လို့ သုခဒီပကျေးရွာနေ ဦးကျော်လွင်က ပြောပါတယ်။

မြောင်မြို့နယ် သုခဒီပရွာနေ တောင်သူတွေက ကွင်းအမှတ် ၂၁၉ ကွင်း နဲ၂၁၉ (က) ကွင်းကို လုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့တာဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊၁၉၉၃ ခုနှစ်က ချောင်းရေတိုက်စားတဲ့အတွက် ကမ်းပါးပြိုခဲ့ရာကနေ မြေနုကျွန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မြေနုကျွန်းပေါ်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ် အထိ သုခဒီပကျေးရွာနေ တောင်သူတွေဟာလုပ်ကိုင်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။

အဲဒီနောက်၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ မြေနုကျွန်းပေါ်ကို ဆူးလေကုန်ရွာက လုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက် မျှော်မှန်းလမ်းကြောင်းရေးဆွဲပြီး သုခဒီပရွာက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ဆူးလေကုန်းရွာက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုကာ မြေဧကခွဲခြမ်းလုပ်ကိုင်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဆူးလေကုန်ရွာက ဆယ်အိမ်မှူး ၃၀ မှ ရလိုယူနဲ့ ပြန်လည်ခွဲဝေဖို့ မြောင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အခါ ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးအောင်လွင်မှ လက်မခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဆူးလေကုန်းရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ထက်ကနေ ရလိုမှုနဲ့ ထပ်မံပြီး တိုင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်း မြောင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်သန်းက လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ဆူးလေကုန်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဌေးမှ ရလိုမှုနဲ့ တိုင်ကြားခဲ့ရာ မြောင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဦးတင်ထွန်းအောင်က အမှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် ယခုလို မြေနုကျွန်း ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

”၁၉၉၂ ခုနှစ်၊၁၉၉၃ ခုနှစ်တုန်းကတည်းက ဒီမြေနုကျွန်းကပေါ်တာ၊ ဒီမြေနုကျွန်းပေါ်လာကတည်းက ခွဲဝေချထားပေးတဲ့အခါမှာ မြေမပျိုသွားပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ မြေရင့် (၁၀)ဧက ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီမြေရင့် ၁၀ ဧကကို ချန်လှပ်ပြီးတော့မှ ပေါ်လာတဲ့ မြေနုကျွန်းရဲ့ ဧကပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ဆူးလေကုန်းက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ သုခဒီပက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း လုပ်စားခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုပြီး ဒီလိုနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ နည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတဲ့အတွက် ဆိုလိုတာက ဆူးလေးကုန်းကျေးရွာက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့အခါ ဖြတ်မျဉ်းကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၄၀ ရာခိုင်းနှုန်း မပြည့်တဲ့ အတွက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင် နယ်ခြားမျဉ်းကို ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ” လို့ မြောင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဦးတင်ထွန်းအောင် ကပြောပါတယ်။

တာဝန်ရှိသူတွေက မြေဧက ပြန်လည်သတ်မှတ်တိုင်တာတဲ့ သတ်မှတ်ချက် အလံတိုင်တွေ စိုက်ထူခဲ့တာကို သုခဒီပရွာက တောင်သူတွေက ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက် မြေဧကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အလံတိုင်တွေကို နှုတ်ယူလွှင့်ပစ်ခဲ့တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆူးလေကုန်းရွာကလည်း ကျောက်တိုင်တွေပြန်စိုက်ပြီး အဲဒီ ကျောက်တိုင်တွေကို သုခဒီပရွာက တောင်သူတွေက ပြန်နုတ်ပြစ်ခဲ့တာတွေလုပ်ပြီး ပြသာနာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့က မကွေးတိုင်း၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာ ကန်သာကျေးရွာနဲ့ မာန်မြေကျေးရွာအုပ်စု ဖရဲကျွန်းကျေးရွာတို့အကြား မြေနုကျွန်း အငြင်းပွားမှုကနေ တစ်ဆင့် အပြန်အလှန် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကန်သာကျေးရွာသား(၁)ဦးနဲ့ ဖရဲကျွန်းကျေးရွာက (၃၈)ဦး သေဆုံးခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။

#voiceofmyanmar#မြောင်မြို့နယ်#ကျေးရွာနှစ်ရွာမြေနုကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှု#အငြင်းပွားမှုပြဿနာဖြစ်ပွားနေ

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW