ေတာင္ဇလပ္ပန္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထားတတ္ေစေရးလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

ေတာင္ဇလပ္ပန္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထားတတ္ေစေရးလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

 

ကေလးေဖေဖာ္၀ါရီ၂၅-၂၀၂၀

ျငိမ္းသူမင္း(VOM)

 

 

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းကလူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ကေနဒီ ေတာင္တန္းမွာေပါက္ေနတဲ့ေတာင္ဇလပ္ပန္းပြင့္ေတြေတာင္ဇလပ္ပင္ေတြကုိမခူးဖုိ႕ကုိင္းမခ်ဳိးဖုိ႕ဆုိတဲ့ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထားတတ္ေစဖုိ႕ဆုိျပီးလွဳပ္ရွားမွဳကိုု လမ္းဆံုုေတြမွာျပဳလုုပ္ေနပါတယ္။

 

ေဒသခံလူငယ္ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ေတာင္ဇလပ္ပန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္းဥကၠဌဦးေပါင္လမ့္ထန္က

 

“လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႕ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကုိမခူးဘဲထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထားဆုိတဲ့စာသားပါတဲ့စေတကာေတြကုိကားေတြဆုိင္ကယ္ေတြမွာလုိက္လံကပ္ေပးေနတာပါ။အဲ့ဒီလုိကပ္တဲ့အခါမွာခ်င္းျပည္နယ္တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းကကေလး-တီးတိန္-ဖလမ္းသြားတဲ့လမ္းဆုံလမ္းခြရြာမွာရွိတဲ့သိုင္းငင္ေက်းရြာမွာေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၄ရက္ေန႔ကေနစတင္ျပီးေတာ့ဒီေန႔အထိႏွစ္ရက္အၾကာလႈပ္ရွာမႈျပဳလုပ္ေနတာပါ”  လိုု႕ ေျပာပါတယ္ ။

 

ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာပါ၀င္တဲ့မသြယ္ႏုိးက” ဒီလုိလုပ္လုိက္လုိ႕ေတာင္ဇလပ္ပန္းခူးတာတုိ႕ခုတ္တာတုိ႕မလုပ္ရဘူးဆုိတာသိသြားၾကမယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ခူးတာခုတ္တာခ်ဳိးတာမလုပ္ၾကေတာ့ဘူးေမွ်ာ္လင့္ျပီးေတာ့ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာပါ၀င္တာပါ”လုိ႕ေျပာပါတယ္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ကကေနဒီေတာင္တန္းဟာဆုိရင္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ေပေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိျပီးေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြပြင့္လန္းတာသြယ္တန္းေနတဲ့ေတာင္စြယ္ျမင့္ျမင့္ၾကီးေတြကုိလွမ္းျမင္ရတဲ့ရႈ႕မျငီးတဲ့ျမင္ကြင္းေတြေၾကာင့္ပြင့္လင္းရာသီကာလမွာခရီးသြားဧည္႔သည္ေတြအမ်ားအျပားလာေရာက္ၾကပါတယ္။

 

အဲ့ဒီလုိလာေရာက္ၾကရာမွာတစ္ခ်ဳိ႕ေတြကပန္းပြင့္ေတြကုိခူးတာကုိင္းေတြကုိခ်ဳိးတာလုပ္ၾကပါတယ္။ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ကလည္းေတာင္ဇလပ္ပင္ေတြကုိထင္းအျဖစ္အသုံးျပဳဖုိ႕ခုတ္တာေတြျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိလုပ္လုိက္တယ္ဆုိရင္သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ပန္းေတြေလ်ာ့နည္းလာျပီးခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္တ့ဲေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြေလ်ာ့နည္းလာမွာကုိစုိးရိမ္ၾကတဲ့ေဒသခံလူငယ္ေတြကလႈပ္ရွားမႈေတြျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။

 

#VOICEOFMYANMAR  #VOM #ေတာင္ဇလပ္ပန္း #ခ်င္ျပည္နယ္

zawgyi

ေတာင္ဇလပ္ပန္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထား တတ္ေစေရး လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္

ကေလး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅-၂၀၂၀
ျငိမ္းသူမင္း(VOM)

ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းက လူသိမ်ား ထင္ရွားတဲ့ ကေနဒီ ေတာင္တန္းမွာ ေပါက္ေနတဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းပြင့္ေတြ ေတာင္ဇလပ္ပင္ေတြကုိ မခူးဖုိ႕ ကုိင္းမခ်ဳိးဖုိ႕ ဆုိတဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထား တတ္ေစဖုိ႕ ဆုိျပီး လွဳပ္ရွားမွဳကိုု လမ္းဆံုုေတြမွာျပဳလုုပ္ေနပါတယ္။

ေဒသခံလူငယ္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းခ်စ္သူမ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးေပါင္လမ့္ထန္ က

“လႈပ္ရွားမႈ အေနနဲ႕ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကုိ မခူးဘဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တန္ဖုိးထား ဆုိတဲ့ စာသားပါတဲ့ စေတကာ ေတြကုိ ကားေတြ ဆုိင္ကယ္ေတြ မွာ လုိက္လံ ကပ္ေပးေနတာပါ။ အဲ့ဒီလုိ ကပ္တဲ့ အခါမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ကေလး-တီးတိန္-ဖလမ္း သြားတဲ့ လမ္းဆုံ လမ္းခြ ရြာမွာ ရွိတဲ့ သိုင္းငင္ေက်းရြာ မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ကေန စတင္ျပီးေတာ့ ဒီေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ အၾကာ လႈပ္ရွာမႈ ျပဳလုပ္ေနတာပါ” လိုု႕ ေျပာပါတယ္ ။

ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္တဲ့ မသြယ္ႏုိး က ” ဒီလုိ လုပ္လုိက္လုိ႕ ေတာင္ဇလပ္ပန္း ခူးတာတုိ႕ ခုတ္တာတုိ႕ မလုပ္ရဘူး ဆုိတာ သိသြားၾကမယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ခူးတာ ခုတ္တာ ခ်ဳိးတာ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးေမွ်ာ္လင့္ျပီးေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈ မွာ ပါ၀င္တာပါ” လုိ႕ ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ က ကေနဒီေတာင္တန္း ဟာဆုိရင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ ေပ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိျပီး ေတာင္ဇလပ္ပန္း ေတြ ပြင့္လန္းတာ သြယ္တန္းေနတဲ့ ေတာင္စြယ္ျမင့္ျမင့္ၾကီးေတြကုိ လွမ္းျမင္ရတဲ့ ရႈ႕မျငီးတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းရာသီကာလ မွာ ခရီးသြား ဧည္႔သည္ေတြ အမ်ားအျပား လာေရာက္ၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီလုိ လာေရာက္ၾကရာမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေတြက ပန္းပြင့္ေတြကုိ ခူးတာ ကုိင္းေတြကုိ ခ်ဳိးတာ လုပ္ၾကပါတယ္။ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ကလည္း ေတာင္ဇလပ္ပင္ေတြကုိ ထင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳဖုိ႕ ခုတ္တာေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ လုပ္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ပန္းေတြ ေလ်ာ့နည္းလာျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္တ့ဲ ေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ကုိ စုိးရိမ္ၾကတဲ့ ေဒသခံလူငယ္ေတြက လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။

#VOICEOFMYANMAR #VOM #ေတာင္ဇလပ္ပန္း #ခ်င္ျပည္နယ္

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW