မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင် ၂၂-၃-၂၀၂၄ အရောင်းအဝယ်စျေးကွက်အခြေအနေ

မန္တလေး- မတ်- ၂၂- ၃-၂၀၂၄
(VoiceOfMyanmar)

ဂျုံစျေးနှုန်းများ
ဂျုံ (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ)- 60ပိဿာ(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ(မုံရွာ/ ဘုတလင်)-60ပိဿာ-(သစ်) 160000/ 165000
ဂျုံ – ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို) -60 ပိဿာ-(သစ်) -160000/ 165000
ဂျုံ – (မြင်းမူ/ မြောင်)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ကလေး) 60 ပိဿာ-(သစ်) – 160000/ 165000
ဂျုံ – (ရှမ်း)-60 ပိဿာ-(သစ်)- 150000/ 152000
ဂျုံ – (အထွက်တိုး)-60 ပိဿာ-(သစ်) – 145000
ဂျုံ – ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ် – (60 ပိဿာ)- 155000/ 160000/
ဂျုံ – (AUS)- (၁ ပိဿာ)-3300(YGN)
ဂျုံ – (ဖွဲ) – (၁ ပိဿာ) – 1300/1400

ကုလားပဲစျေးနှုန်းများ
ကုဖြူကြီး(V2) – 57.25 ပိဿာ(သစ်) 240000
ကုဖြူကြီး(V7) -57.25ပိဿာ – (သစ်) 243000
ကုလားပဲ-(TW) – 56.25ပိဿာ(သစ်) 227000/ 228000/
ကုလားပဲ-(929)- 56.25ပိဿာ- (သစ်) 237000/
ကုလားပဲ(မြကြေး)(တာပွန်)-56.25 -ပိဿာ –
ကုလားပဲခြမ်း(ထိုင်ဝမ်) – 1 ပိဿာ – 5800/
ကုလားပဲခြမ်း (929)- 1 ပိဿာ – 5550/
ကုလားပဲခြမ်း(V2)-1 ပိဿာ – 5500/
ကုလားပဲ ခြမ်း(V7)1 ပိဿာ -5500/

ပဲစင်းငုံ စျေးနှုန်းများ
ပဲစင်းငုံ(နီ)- 350000/ 352000 – 60 ပိဿာ
ပဲစင်းငုံ(ဖြူ)-315000/ 320000 – 60 ပိဿာ

ပဲယင်းစျေးနှုန်းများ
ပဲယင်းကြီး- 60-ပိဿာ -(သစ်) 132000/134000/ 145000
ပဲယင်းသေး- 60 ပိဿာ – (သစ်) 125000/ 130000/
ပဲယင်းနီ – 60- ပိဿာ (သစ်)170000/ 175000/ 180000/ 182000/

ပဲတီစိမ်းစျေးနှုန်းများ
ပဲတီစိမ်း(ညာ)- 56.25 ပိဿာ – (သစ်) 145000/ 150000(ယခင်)
ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ)- 56.25 ပိဿာ- 120000/ 125000/

ပဲလွန်းစျေးနှုန်းများ
ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ – (သစ်) 170000/ 200000/ (ယခင်)
ပဲလွန်းပြာ – (သစ်) 4.25 ပိဿာ – – 170000/ 175000/
တရုတ်ပဲကြီး (သေး)- 50 ပိဿာ- 288000/
တရုတ်ပဲကြီး(ကြီး)- 50ပိဿာ– 380000

ပဲကြီးစျေးနှုန်းများ
ပဲကြီး(က) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 240000/ 245000/ 250000/
ပဲကြီး(လတ်) – 55.25 ပိဿာ – (သစ်) 215000/ 220000/ 225000/ 235000
ပဲကြီး(သ) – 55.25 ပိဿာ -(သစ်) 20000/ 205000/ 210000

ပဲရာဇာစျေးနှုန်းများ
ပဲရာဇာ( ခြမ်း) – 1 ပိဿာ – – 8800

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-140000/ 143000(ယခင်)
ပဲနီပြား – 55 . 25ပိဿာ- (သစ်)215000/(တံတားဦး)

ပဲပုတ်စျေးနှုန်းများ
ပဲပုတ် -53.25 ပိဿာ- ( စက်ပဲ) 145000/ 150000/ 155000(ယခင်)
ပဲပုတ် (ရှမ်း) – 53.25 ပိဿာ – (သစ်) 155000/ 160000(ယခင်)
ပဲပုတ် (ဗမာ) – 53.25 ပိဿာ- (သစ်) 160000(ယခင်)

ပဲထောပတ်စျေးနှုန်းများ
ပဲထောပတ်(ဂေါက်) – (သစ်) 56.25 ပိဿာ– 360000/
ပဲထောပတ်(ကြီး) – 56 – 25 ပိဿာ – – (သစ်) 340000/ 345000
ပဲထောပတ်(လတ်) – 56.25 ပိဿာ- 345000/ 350000
ပဲထောပတ် (သေး)- 56.25 ပိဿာ – (သစ်) 250000/ 265000/

ပဲစွန်တာစျေးနှုန်းများ
စွန်တာပြာ(ကသဲ)- 58.25 ပိဿာ- 145000/ 147000
စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး)- 58.25 ပိဿာ-(သစ်) 140000/ 145000 /
ပဲဇီးကွက်(ဗမာ)- 58. 25 ပိဿာ – -(သစ်) 143000/ 144000/ 145000

နိုင်လွန်ပဲ – 59.25 ပိဿာ – -270000/ 275000/ 280000/ (ယခင်)
မြေထောက်ပဲ – 54 – ပိဿာ- – (သစ်) 280000/ 290000/ 300000/ 310000/
မတ်ပဲ – 60ပိဿာ – 270000/ 275000(ယခင်)
စားတော်(ကနေဒါ) – 59.25 ပိဿာ- 242000/
စားတော်(ကျွန်း) – 59.25 ပိဿာ – (သစ်)24000/ 250000/ 260000
ဘိုကိတ်(ကြီး)- (52ပိဿာ)- 320000/(ယခင်)

ပြောင်းဖူးစျေးနှုန်းများ
ပြောင်းဖူး(ဗမာ) – 54 ပိဿာ — 49000/ 495000
ပြောင်းဖူး(ရှမ်း) – 54 ပိဿာ- 50000/ 50500
ပြောင်းဖူး(CP) – 54 ပိဿာ – 50000/ 505000

နံနံစေ့- (1)တင်း – (သစ်) 340000/
စမုန်နက် – 1 ပိဿာ -(သစ်) -6000/(ယခင်)
ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) – 36 ပိဿာ 11500

နှမ်းစျေးနှုန်းများ
နှမ်းနက်(စမုန်)- 45 ပိဿာ- 355000/ 365000/ 370000/ 380000/390000/ 400000/ 405000
နှမ်းဖြူ(JP) – 45 ပိဿာ – 395000/400000/ 405000/ (ယခင်)
နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး)-45 -ပိဿာ – 355000/ 360000/ 365000/ (ချုံ)385000/ 390000 /(ယခင်)
နှမ်းညို- 45 ပိဿာ- 280000/ 290000/
(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ– 335000/ 340000/(ယခင်)
နှမ်းနီ- 45 ပိဿာ – – 325000/ 330000(ယခင်)
နှမ်းဝါ(သစ်)-45 ပိဿာ- – 320000/ 325000(ယခင်)
ပန်းနှမ်း – 45- ပိဿာ- 180000/ 183000

ဆီနေကြာ – 27 ပိဿာ – 100000/ (ယခင်)

S1လုံးဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်)6600/ 6700/7000//
S1 ဆီဆံ-1 ပိဿာ-(သစ်) 6100/ 6000/(ဟောင်း)6400(ယခင်)
အနီလုံးဆံ- 1ပိဿာ-(သစ်)7000/ 7300/ 7400/ 7500/ 7600/(ညာ)// (လယ်ဝေး) 7800/ 8200
Mတွဲလုံးဆံ – 1ပိဿာ- 6500/ 6600(ယခင်)
Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 6400(ယခင်)
ပြန့်လုံးဆံ – 1 ပိ ပိဿာ -6500/ 6600(ယခင်)
ပြန့်ဆီဆံ- – 1ပိဿာ- – – 6400/ (ယခင်)

ပဲဆီ -1 ပိဿာ – 10000/ 12000/
ပဲဖတ် – 1 ပိဿာ – 3020/ 3050
နှမ်းဆီ – 1 ပိဿာ -12500/
နှမ်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 2550/2600
မုန့်ညှင်းဆီ – 1 ပိဿာ – 10000/(ယခင်)
မုန့်ညှင်းဖတ် – 1 ပိဿာ – 1800/
နေကြာဆီ -1 ပိဿာ – -13000/
နေကြာဖတ်- 1 ပိဿာ – 1800/
ပဲပုတ်ဆီ – 1 ပိဿာ – – 6500/
ပဲပုတ်ဖတ်- 1 ပိဿာ – – 2900/

မှတ်ချက် ။ ။ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW