ကသာ-ဗန္းေမာ္ မီးရထားလမ္းေဖာက္စဥ္က ပါဝင္ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေၿမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြေပးမည္။

ကသာ – ႏုိဝင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ေမာင္တာရာ

 

စစ္ကုိင္းတုိင္း ကသာ-ဗန္းေမာ္ မီးရထားလမ္းေဖာက္ေရးစီမံကိန္းအတြင္း သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ ေၿမယာေတြြအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြမ်ား ၿပန္လည္ ေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ ကသာၿမဳိ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္း ေၿပာပါတယ္။

ကသာ-ဗန္းေမာ္ မီးရထားလမ္းကုိ ၂၀၀၇ -၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေဖာက္လုပ္စဥ္အခါက ေက်းရြာအုပ္စု ၆ အုပ္စုက ေတာင္သူ ၁၈၇ ဦးရဲ႕လယ္ယာေၿမစုစုေပါင္း (၃၀၃ ဒသမ ၂၀ )ဧက ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ လယ္ယာေၿမေတြ အတြက္ ယခုအခါမွာေတာ့ ၿမန္မာ့မီးရထားက ေလ်ာ္ေႀကးေငြေတြ ၿပန္လည္ေပးအပ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

”၂၀၀၇ -၂၀၀၈ တုန္းကဆုိေတာ့ အာဏာရွင္ေခတ္ ဆုိေတာ့ ၿပည္သူေတြက ရင္မဖြင့္ခဲ့ရဘူးေပါ့ေနာ္၊ အာဏာရွင္ေခတ္မွာ ေဖာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြက သူ႕တုိ႔ အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိလုိ႔ မရခဲ့ဘူး။ ဒီဘက္ေခတ္မွာ သူတို႔ရဲ႕ နစ္နာမႈေတြကုိ လယ္ယာေၿမ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒနဲ႔ အညီေထာက္ပံ ေပးဖုိ႔  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရုံးကုိ တင္ျပၾကတယ္။  ဒါကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ၿပည္သူ႕ကုိယ္စား လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ၿပခဲ့တယ္။ မႀကာခင္ ရက္ပုိင္းမွာ နစ္နာေႀကးမ်ား ေထာက္ပံေပးေတာ့မွာပါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း နစ္နာေႀကး ေထာက္ပံေႀကးေတြ ရရွိေတာ့မွာမုိ႔ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနႀကပါတယ္” လို႔ ကသာၿမဳိ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္း ေၿပာပါတယ္။

ကသာ-ဗန္းေမာ္ မီးရထားလမ္းေဖာက္စဥ္က ပါဝင္ခဲ့တဲ့ လယ္ယာေၿမေတြအတြက္ လယ္ယာေၿမ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒနဲ႕ အညီ ေထာက္ပံေႀကးမ်ားေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ကုိ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ႀကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း အျဖစ္နဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ကသာၿမဳိ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္းက ေမးၿမန္းခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ေမးၿမန္းမႈအေပၚ စစ္ကုိင္းတုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ေမြးၿမဴးေရး ႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ၾကီး ဦးကမ္ဇာမုံက  လယ္ယာေၿမစီမံခန္႕ခြဲမႈ အဖြဲ႕ရဲ႕  ရွင္းလင္းေထာက္ခံ ခ်က္ေတြနဲ႕ အတူ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့တဲ့ ေတာင္သူ ေတြကုိ  ေလ်ာ္ေႀကးေငြေတြ ျပန္လည္ေထာက္ပံေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ေျဖႀကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေၿမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕က အတည္ၿပဳၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေတာင္သူ ၁၈၇ ဦးရဲ႕ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေၿမစုစုေပါင္း (၃၀၃ ဒသမ ၂၀ )ဧက အတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးတန္းဖုိးေငြ က်ပ္သန္း ၅၄၇ ေက်ာ္ ကုိ  ေတာင္သူေတြထံ ေပးေခ်ရန္ ၿမန္မာ့မီးရထားက  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW