၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ႀကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရန္ စီစဥ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၈

ျမတ္မင္းခန္႔

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လူမႈစီးပြားေရးနဲ႔ လူေနမႈဘဝေတြအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ထပ္ေကာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW