အားလုံးအက်ံဳး၀င္ ပညာေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေထာက္ပ့ံမယ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၈

TGH

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားလုံးအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးစီမံကိန္းအတြက္ ႀသစေတးလ်ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ နဲ႔ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ တုိ႔က ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္လို႔ ဒီကေန႔ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ကမၻာ့ဘဏ္ကေန ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

“ႀသစေတးလ်ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚအားရမႈရွိလို႔ ခုလိုထပ္ေဆာင္းရန္ပုံ ေငြျဖည့္တင္းေပးနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္၊ဒီလိုပံ့ပိုးကူညီေပးတာက ပဋိပကၡေဒသက ကေလးငယ္ေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေျခခံပညာေရးကိုပုိမိုလက္လွမ္းမီေစႏုိင္မွာျဖစ္တယ္” လုိ႔ ႀသစေတးလ် သံအမတ္ႀကီး Ms.Andrea Faulker ကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီစီမံကိန္းကေန အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၈.၅ သန္းအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ုတိုင္း အသီးသီးက အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းေတြ ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြကုိ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးခဲ့သလို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ေက်ာင္းထြက္လုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးလည္း ပ့ံပိုးေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေက်ာင္းဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္နဲ႔ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ေတြတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အပါအ၀င္ အရည္အေသြးတုိးတက္ေစဖို႔ အဓိက ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီ စီမံကိန္းမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္တာေတြ စတဲ့ အရာအားလုံး အက်ဳံး၀င္ပါ၀င္ျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံမႈေတြအေပၚ အေျခခံထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးေတြ ၊ ေက်ာင္းဆရာ ၊ ဆရာမေတြ အေနနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြကုိ ေက်ာင္းတြင္းနဲ႔ စာသင္ခန္းေတြအတြင္းမွာ မက်င့္သုံးဖုိ႔ ကတိျပဳ ၾကရတယ္လုိ႔လည္းသိရပါတယ္။

#voiceofmyanmar #ပညာေရး #ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး #ဘုန္ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW