သႀကၤန္ ေလးရက္အတြင္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၁ခု မွာ လူသတ္မႈ ၇ မႈအပါ အဝင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့မႈခင္းေတြေၾကာင့္  ေသဆုံးသူ ၂၉ ဦးနဲ့ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၁၃၀ ထိ႐ွိခဲ့

 

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၈

TGH(vom)

 

သႀကၤန္ကာလ ေလးရက္အတြင္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၁ခု မွာ လူသတ္မႈ ၇ မႈ နဲ႔

ယာဥ္တိုက္မႈ ၂၁ မႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၃၆ မႈ ၊ ခိုးမႈ ၂ မႈ၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၁၄ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ေသဆုံးသူ ၂၉ ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၁၃၀ နဲ႔ ခိုးမႈ ၂ မႈ ႐ွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

ဒါဟာ သၾကၤန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရပက္ကစားလည္ပတ္ၾကရာကေန  အေပ်ာ္လြန္ က်ဴးတာ၊ ယာဥ္မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္တာ ၊ အစအေနာက္ လြန္က်ဴးရာကတဆင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတာ အပါအဝင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈေတြအေနနဲ႔မူခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

ေနျပည္ေတာ္မွာ လူသတ္မႈ ၂ မႈ ( ၂ ဦးေသဆုံး)၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ၂ မႈ (၂ ဦးေသဆုံး၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၄ မႈ ( ၆ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၁ မႈ ( ၁ ဦးေသဆုံး)႐ွိခဲ့ၿပီး

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ  ယာဥ္တိုက္မႈ ၂ မႈ ( ၂ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၁ မႈ (၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၁ မႈ ( ၁ ဦး ေသဆုံး)႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ဆိုရင္ လူသတ္မႈ ၃ မႈ ( ၃ ဦးေသဆုံး၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ၁ မႈ ( ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၈ မႈ( ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၆ မႈ( ၆ ဦးေသဆုံး)ရ်ွိခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းမွာ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၁ မႈ  ( ၁ ဦး ေသဆုံး)႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

ပဲခူးတိုင္းထဲမွာက ယာဥ္တိုက္မႈ ၁ မႈ( ၁ ဦးေသဆုံး)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၁ မႈ( ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၁ မႈ (၁ ဦး ေသဆုံး)႐ွိၿပီးမေကြးတိုင္းမွာက  ယာဥ္တိုက္မႈ ၂ မႈ (၁၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၄ မႈ ( ၇ ဦး ဒဏ္ရာရ) နဲ႔

မႏၲေလးတိုင္းထဲမွာေတာ့  လူသတ္မႈ ၁ မႈ ( ၁ ဦးေသဆုံး၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ယာဥ္တိုက္မႈ    ၄ မႈ ( ၁ ဦးေသဆုံး၊ ၁၆ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၁၃ မႈ (၂၁ ဦးဒဏ္ရာရ)႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

မြန္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၁ မႈ (၂ ဦးဒဏ္ရာရ)႐ွိခဲ့ၿပီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာက  လူသတ္မႈ ၁ မႈ ( ၁ ဦးေသဆုံး၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ)၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ၂ မႈ (၉ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၃ မႈ( ၇ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ  ၁ မႈ ( ၁ ဦးေသဆုံး)႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ယာဥ္တိုက္မႈ ၅ မႈ( ၄ ဦးေသဆုံး၊ ၂၆ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၂ မႈ(၂  ဦးေသဆုံး)႐ွိခဲ့ၿပီးဧရာဝတီတိုင္းမွာေတာ့ ယာဥ္တိုက္မႈ ၂ မႈ ( ၃ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၁ မႈ( ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈ ၁ မႈ( ၁ ဦးေသဆုံး)တို႔ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါ့ အျပင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္တဲ့ တုတ္၊ ဓားမ်ိဳးစုံ၊ ေလးခြ၊ ခ်ိန္းႀကိဳး/သံႀကိဳး၊ ဝက္အူလွည့္၊ ကတ္ေၾကး၊ သံလက္သီး၊ စေကဘာ စုစုေပါင္း ၄၂၇ ခုနဲ႔အရက္/ဘီယာပုလင္းေပါင္း ၅၇၁၇၉ ေက်ာ္နဲ့ ကာမရာဂ စိတ္ႂကြ ေဆးေတြျဖစ္တဲ့ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆး၊ ထိုးေဆး၊ ဖ်န္းေဆးမ်ိဳးစုံ ၆၂၅ ဘူး၊ ေဆးလုံး ၂၃၉၂ လုံး၊ ေဆးကတ္ ၃၃၆ ကတ္ႏွင့္ ထိုးေဆး ၂ ပုလင္းတို႔ကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

သၾကၤန္ ပြဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္မႈ မရွိဘဲ သီးျခား အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ စုစုေပါင္း လူသတ္မႈ ၃၀ (၃၁ ဦးေသဆုံး၊ ၃ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ၃၃၉ မႈ (၁၁၅ ဦး ေသဆုံး၊ ၇၂၈ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ၁၀၅ မႈ (၁၄၄ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ေရနစ္ေသဆုံးမႈအပါအဝင္ ေသမႈေသခင္း ၁၁၀ (၁၁၃ ဦးေသဆုံး)၊ ခိုးမႈ ၃၆ မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

photo yangon police

#voiceofmyanmar #သၾကၤန္ #ေသဆံုးသူ #ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW