ေဖေဖၚဝါရီလအတြက္ ဆရာဦးမင္းသိန္း၏ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

တနဂၤေႏြေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလသည္ ရိုးရိုးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ႀကံလုပ္ကိုင္ေနထိုင္ပါက အႀကံအစည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္အံ့။ အဂၤါေန႕၊ ၾကာသပေတးေန႕ဖြားသူတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ အခ်စ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို အသိ၊ သတိျဖင့္ေရွာင္ရွားနိုင္လွ်င္ ကံေကာင္းနိုင္အံ့။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ ပိုမို ကံေကာင္းနိုင္အံ့။ ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာင္မႈေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံး၊ အသည္း၊ ေဝဒနာတို႔မွ သက္သာအံ့။ ႀကီးကဲသူတို႔က မိမိ၏သစၥာရွိမႈႏွင့္ သတၱိရွိရွိလုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ မိမိအားကူညီေစာင့္ေရွာက္အံ့။ စစ္မွန္ေသာ ႏွလုံးသားေရးရာ ကိစၥမ်ားႀကဳံေတြ႕ရအံ့၊ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္ပါမည္။

(ယၾတာ။အေနာက္ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္းကပ္လႉပါ။)

 

တနလၤာ

တနလၤာေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ အတိုက္အခံ၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ားကို စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အေျဖရွာ ၊ေျဖရွင္းနိုင္လွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာသမွ်ေအာင္ျမင္အံ့။ အႂကြားမဖက္ဘဲ ကတိတည္ၿပီး လုံ႕လ ဝီရိယျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္အံ့။ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ မီးယပ္၊ ဝမ္းဗိုက္ေဝဒနာျဖစ္အံ့။ တနလၤာေန႕ဖြား၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္အံ့။ ေရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလွကုန္လုပ္ငန္း၊ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းတို႔တြင္အက်ိဳးေပးအံ့။ အိမ္ေထာင္ေရး ကံအသင့္အတင့္ေကာင္းသည္။ မိသားစုလက္ခံနိုင္ျခင္း မရွိသူႏွင့္ ေမတၱာေရးႀကဳံနိုင္အံ့။ စိတ္ေလလြင့္မႈမရွိဘဲႀကိဳးစားလွ်င္ ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္အံ့။

(ယၾတာ။ အေနာက္ေျမာက္ရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး ရာဟုနံဘုရားတြင္ ကံ့ေကာ္ၫြန႔္လႉပါ။)

 

အဂၤါ

အဂၤါေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလသည္ ဘဝင္ျမင့္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္၍ မာန္မာနခ်ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး ရႈပ္ေထြးမႈကင္းလွ်င္ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္အံ့။ စိတ္ထက္ျမက္ၿပီး မဟုတ္မခံစိတ္ႀကီးအံ့။ ပညာေရးတြင္ ထူးျခားစြာ အက်ိဳးေပးအံ့။ စက္မႈပညာ၊ အိုင္တီ ပညာရပ္တို႔တြင္ ထူးခြၽန္အံ့။ အက်ိဳးရွိေသာ ျပည္ပခရီးသြားရအံ့။ ေသြး၊ အရိုး၊ အေၾကာ အဆစ္ေဝဒနာျဖစ္ပြားအံ့။ တနလၤာေန႕၊ အဂၤါေန႕၊ၾကာသပေတးေန႕ဖြား တို႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္အံ့။ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးအံ့။ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းတို႔၌ ဦးစီးဦးေဆာင္ရအံ့။ နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈ ၾကင္နာမႈမ်ားေပးနိုင္လွ်င္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား သံေယာဇဥ္ႀကိဳး ပိုမိုခိုင္ၿမဲအံ့။

(ယၾတာ။ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး ဗုဒၶဟူးနံဘုရားတြင္ ဇြန္ၫြန႔္ကပ္လႉပါ။)

 

ဗုဒၶဟူး

ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဤေန႕ဖြားမ်ားသည္ ကတိတည္ၿပီး မွန္ကန္ေျပာဆိုဆက္ဆံ၍အိမ္ေထာင္ေရး အရႈပ္အေထြးကင္းသူမ်ားျဖစ္အံ့။ ပညာေရးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္အံ့။ မည္သည့္ကိစၥမဆို တစ္ဇြတ္ထိုးမလုပ္ဘဲ တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးအံ့။ စီးပြားလာဘ္ လာဘေကာင္းအံ့။ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ေရး၊အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကားေရာင္းဝယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ အက်ိဳးေပးအံ့။ တနလၤာေန႕ဖြား၊ စေနေန႕ဖြားတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာႀကီးမ်ားမွ ကင္းေဝးနိုင္အံ့၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံးသား ယွဥ္ၿပိဳင္လြန္ဆြဲ ၊ရာတြင္ ႏွလုံးသား ေစစားမႈက အနိုင္ယူသြားအံ့၊

(ယၾတာ။ ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ ေအာင္သေျပ(၉)ၫြန႔္ ကပ္လႉပါ။)

 

ရာဟု

ရာဟုေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလသည္ ဝန္းက်င္သစ္ေနရာသစ္တြင္ မိတ္ေဆြသစ္တို႔ႏွင့္ အလုပ္စီးပြား အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္အံ့။ အတန္ၾကာခြဲခြာေနသည့္ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားႏွင့္ ဆုံစည္းရအံ့။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ကံေကာင္းတတ္ၿပီး မိမိအား အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားႀကဳံရအံ့။ ဆီး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းေဝဒနာတို႔ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာမွကင္းေဝးအံ့။ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးအံ့။ တနလၤာေန႕ဖြား၊ ေသာၾကာေန႕ဖြားတို႔ႏွင့္အက်ိဳးတူ ေအာင္ျမင္အံ့။ ပညာေရးတြင္ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္အံ့။ စန္းပြင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္၍ ဖူးစာရွင္အစစ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံနိုင္အံ့။

(ယၾတာ။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး ေသာၾကာနံဘုရားတြင္ ေပါက္(၃)ၫႊန႔္ကပ္လႉပါ။)

 

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတးေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ စီးပြားသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ႀကီးစြာရရွိအံ့။ သီလ၊သမာဓိ ျပည့္စုံေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းအံ့။ ဆရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရၿပီးအက်ိဳးရွိေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူးရအံ့။ ေသာၾကာေန႕ဖြား၊ တနဂၤေႏြေန႕ဖြား၊ အဂၤါေန႕ဖြားတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးအံ့၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သံႏွင့္သံမဏိလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ အေၾကာအဆစ္ ေဝဒနာ၊ဒူးေခါင္း၊ ေျခေထာက္ေဝဒနာ ျဖစ္ပြားနိုင္အံ့၊ ႏွလုံးသားဖူးပြင့္လာေသာ ေမတၱာေရးကိစၥကို မည္သို႔ပင္အခက္ အခဲ ႀကဳံေစကာမူ ေက်ာ္လႊားနိုင္အံ့။

(ယၾတာ။ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး အဂၤါနံဘုရားတြင္ ကံတက္ၫြန႔္လႉပါ။)

 

ေသာၾကာ

ေသာၾကာေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလုပ္စီးပြားတြင္ စကားတည္ၿပီး ေစတနာေကာင္းထား၍ ျပဳလုပ္နိုင္လွ်င္ေအာင္ျမင္အံ့။ မိသားစုအတြင္း အျမင္မတူ ပဋိပကၡျဖစ္နိုင္အံ့။ ေငြေၾကးအတြက္ ပူပန္ရအံ့။ မိန္းကေလးမ်ားအဖို႔ စကားလြယ္ခရီးလြယ္တတ္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ႏွလုံး အဆုတ္ေရာဂါ ေဝဒနာျဖစ္ပြားနိုင္အံ့။ ၾကာသပေတးေန႕၊ စေန၊ တနလၤာေန႕ဖြားတို႔ႏွင့္

အက်ိဳးေပးအံ့။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံစတူဒီယိုလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးအံ့။ ႏွလုံးသားေရးကိုဦးစားမေပးဘဲ ပညာေရးတြင္ ႀကိဳးစားပါက အထူးေအာင္ျမင္အံ့။ စစ္မွန္သည့္ဖူးစာရွင္ႏွင့္ ဆုံစည္းရန္ ႏွလုံးသားထက္ ဦးေႏွာက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ပိုမိုအေရးပါအံ့။

(ယၾတာ။ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး တနဂၤေႏြနံဘုရားတြင္ စြယ္ေတာ္ၫြန႔္လႉပါ။)

 

စေန

စေနေန႕ဖြားသားသမီးတို႔သည္ ဤလတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္လာကာ ပစၥည္းဥစၥာတိုးတက္လာအံ့။အက်ိဳးရွိေသာ ျပည္ပခရီးသြားရအံ့။ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွန္တာလုပ္၊ ဟုတ္တာေျပာ၊ ကတိတည္သူျဖစ္လွ်င္ ႀကီးပြားအံ့။ ျပင္ပတြင္ေကာင္းသေလာက္ မိသားစု အေပး အေကာင္းမျမင္အံ့။ ပညာေရးတြင္ မိမိရည္မွန္းသေလာက္ ေအာင္ျမင္အံ့။ အိမ္ေထာင္ေရး၊လူမႈေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားကို ေျဖရွင္းရအံ့။ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႕ဖြားတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးအံ့။ ေရသန႔္၊ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊အႏုပညာလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ ဝမ္းဗိုက္၊ ခါး၊ တင္ပါးတို႔တြင္ ေဝဒနာျဖစ္အံ့။ မိသားစုမွ သေဘာတူျခင္းမရွိသူႏွင့္ႏွလုံးသားေရးရာကိစၥမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရအံ့။ (ယၾတာ။ ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး တနလၤာနံဘုရားတြင္ ႐ြက္လွၫြန႔္လႉပါ။)

 

၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ ေရႊမန္းေဗဒင္ဒိုင္ယာရီကို ေအာက္ပါလိပ္စာမွာ ဝယ္ယူနိုင္ပါၿပီ။

#voiceofmyanmar#ေဖေဖၚဝါရီေဟာစာတမ္း#ဆရာဦးမင္းသိန္း#

 

 

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW