၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုု ေထာက္ခံဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ ကနီျမိဳ႕မွာျပဳလုပ္

ဧျပီ ၂၇၊၂၀၁၉-၂၀၁၉

မိုုင္ခ်ယ္ရီ  ( VOM)

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေပးေရးအတြက္ဆုိၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ကနီျမဳိ့ေပၚမွာ တေထာင္ေက်ာ္တ့ဲ လူဦးေရ န့ဲ ဒီေန႕မနက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကပါတယ္။

၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေထာင္ေက်ာ္တ့ဲ လူဦးေရ ဟာ ကနီျမဳိ့ေပၚက မိန္းလမ္းမေတြေပၚမွာ မနက္၈ နာရီကေန စတင္ၿပီးေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကတာပါ။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ရာမွာ ဒီမုိကေရစီ မက်ေသာ ျပဌာန္​းခ်က္​ ပါ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေပးေရး ၊ ၂၀၀၈ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး န့ဲ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ရမည္ ဆုိတ့ဲ ဆုိင္းပုဒ္ေတြ ကုိင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကတာပါ။

ဒီလုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာန႔ဲ ပတ္သတ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ဦးေဆာင္တ့ဲ ကုိျပည့္ေအာင္ႏုိင္ က “ဒီဥပေဒ က သားသမီးက မိဘကုိ ႐ွိခုိးရမယ့္ဟာကုိ မိဘက သားသမီး ကုိ ျပန္ၿပီး႐ွိခုိးေနရတာန႔ဲ အလားသ႑ာန္တူတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ ဆုိရင္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ တင္ေျမႇာက္တ့ဲ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ
အစုိးရက ခန္႔အပ္ထားတ့ဲ ျမဳိ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴ ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကုိ မလုိလုိ႔မုိ႔ ဒီလုိဆႏၵျပတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔”ေျပာပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက ဖဲြ႕စည္းပုံ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)တြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒမ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉ ၊၆၀၊အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄ ၊၁၀၉၊၁၄၁၊၁၆၁၊အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၃၉၃၊၂၉၄၊၃၀၅၊၃၁၄၊၃၂၀၊အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ ၊အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တုိ႕ရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လုိလ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စာလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံျပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ သာျပင္ဆင္ရမည္ ဆုိျပီး ျပဌာန္းထားတဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြက အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း ေထာက္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

#voiceofmyanmar #စစ္ကိုုင္းတုုိင္း #ကနီ #ဖြဲ႕စည္းပံုုျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲ

Related posts

Leave a Comment

VOM News

FREE
VIEW